Biografer och filmföreningar

Ett levande filmliv i hela länet är viktigt för oss, därför stöttar vi filmfestivaler och visningsarrangemang och erbjuder fortbildningsstöd till föreningar och biografer i länet.

Genom att erbjuda stöd och fortbildning bidrar vi till att du som bor i Gävleborg kan ta del av film i ditt närområde.