Teknikstöd till filmvisning

För att bredda utbudet av filmvisningar i länet kan Region Gävleborg erbjuda ett teknikstöd till arrangörer för icke-kommersiella visningsarrangemang i Gävleborgs län.

Teknikstödet gör det möjligt för arrangörer att låna projektor och filmduk.