Hemslöjdsföreningar

I Gävleborgs län finns sex lokala hemslöjdsföreningar, anslutna till riksförbundet.

Redan 1912 bildades Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund som idag bland annat ger ut tidskriften Hemslöjd och är huvudman för Sätergläntan.

Hemslöjdsföreningarna är ideella och deras ändamål är att med hemslöjdstradition som grund stimulera till utvekling och nyskapande, samt verka för att tradition och tekniskt kunnande inom slöjdområdet bevaras och utvecklas. Det gör man genom att informera, ordna kurser, föredrag, utställningar, studieresor, slöjdcaféer osv. Några föreningar driver också vävstugor.

Hemslöjdsföreningarna är:

Arbrå hemslöjdsförening

Bollnäs- Voxnadalens hemslöjdsförening

Föreningen Hälsingesslöjd

Gästriklands hemslöjdsförening

Västra Hälsinglands slöjdförening

Övre Hälsinglands hemslöjdförening

Det finns fler föreningar som arbetar med slöjd/hantverk på olika sätt. Några är mer inriktade på försäljning, andra på ett specifikt ämnesområde.

Broderiakademin Gävle (Gästrikland)

Gävleborgsslöjdarna

Gävle Slöjdare

Hamrånge slöjdare

Hälsinge Knivförening

Kustslöjdarna 


Karta över Gävleborgs hemslöjdsföreningar (pdf)