Slöjd Håller

En temavecka om slöjd och hållbarhet i Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län.

Slöjd Håller är en kunskapsplattform som ger dig kunskaper hur du med dina händer skapar en hållbar framtid.

Slöjd är en resurshushållande verksamhet och ger endast små utsläpp i natur och miljö. Slöjdens material är naturliga som finns nära och är fria från spår av giftiga kemikalier. Med händer och enkla verktyg tillverkas hållbara saker som kan repareras, göras om och får en lång livslängd. Slöjden lämnar små ekologiska fotavtryck.

Slöjd skapar möten mellan människor och ger plats för skapande, samtal och reflektion. Att slöjda med känsla för det lokala och traditionella ger liv och mening för människor både i städer och på landsbygd och bidrar därmed till mer hållbara städer, samhällen och landskap.

Slöjd är en del av en cirkulär ekonomi och bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion.

Slöjd Håller-veckan har fokus på FN’s Globala Mål för Hållbar utveckling nummer 11: Hållbara Städer och Samhällen och nummer 12: Hållbar Konsumtion och Produktion.