Utlysning till Slöjden, skogen och hållbarheten – ett residens för dig som är professionell slöjdare

För tredje året bjuder Region Gävleborg, i samverkan med andra regioner, in till ett slöjdresidens. 2024 års residens arrangeras i Sixtorp, Örebro län och ansökningsperioden är öppen t.o.m 21 februari.

Residenset är för dig som är intresserad av hållbarhet, arbetar professionellt med slöjd och/eller hantverk och använder dig av material från skogen. Här erbjuds du att utforska gränserna kring skogen som plats, materialresurs och socialt rum.

Residenset vänder sig i första hand till dig som bor i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Örebro län, eller som genom din verksamhet eller person har anknytning till något av länen.

Du använder residensperioden till egen utveckling samt utforskar tillsammans med övriga residensdeltagare området slöjd i förhållande till skogen och hållbarhet. Residensperioden kommer att innehålla tid för eget arbete, gruppdiskussioner och inbjudna inspiratörer kommer att besöka residenset.

Tillsammans med arrangörerna utforskar du och övriga deltagare hur slöjd och hållbarhet kan kommuniceras till olika målgrupper. Du tar också del av de aktiviteter som erbjuds samt deltar i avslutande diskussion i stor grupp.

Tid för residenset

6 dagar, 25–30 juni 2024

Plats

Sixtorp är en före detta landsortskola belägen alldeles intill sjön Multen i sydvästra delen av Örebro län, fyra kilometer från Mullhyttan.

Läs mer om platsen Sixtorp

Antal deltagare

6–9 personer

Ansökningsperiod

16 januari – 21 februari 2024

Ersättning

Du erbjuds förutom resa inom landet, kost och logi även en ersättning om
20 000 kronor inklusive moms.

Läs mer om residenset och hur du ansöker på Örebro läns museums webb.

Arrangör är Örebro läns museum i samarbete med hemslöjdskonsulenter och verksamhetsutvecklare i region Dalarna, Gävleborg, Värmland, Uppsala, Västmanland.

Residenset finansieras med stöd av Nämnden för hemslöjdsfrågor.