Framtidsbygget, illustrationer

Framtidsbygget

Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Planeringen går hand i hand med behoven av verksamhetsutveckling inom God och nära vård.

Region Gävleborgs sjukhus i Gävle och Hudiksvall byggs om för att möta hälso- och sjukvårdens behov i framtiden. Det är en genomgripande modernisering av sjukhusen och omfattar en investering på över 5 miljarder kronor.

Region Gävleborg arbetar med den så kallade enprocentregeln vilket innebär att en procent av beslutade investeringsmedel ska öronmärkas för konstnärlig miljögestaltning. Kultur Gävleborgs konstsamlingsteam arbetar tillsammans med byggprojektledningen för att skapa miljöer och verksamheter med ett holistiskt perspektiv som signalerar professionalitet, trygghet och omsorg om dem som besöker dem.

Under om-, ny- och tillbyggnationerna i samband med Framtidsbygget kommer Kultur Gävleborg att arbeta med flertalet konstnärsuppdrag, inköp av löskonst och pedagogiska insatser för att gestalta de nya lokalerna och ge patienter, besökare och personal ingångar för att uppleva den offentliga konsten.

Konst i en offentliga- och semioffentliga miljöer bidrar till en stimulerande och humanistisk miljö inom Region Gävleborgs verksamheter där besökare, patienter, elever, personal och andra brukare får tillgång till intresseväckande, undersökande och reflekterande konst i sin vardag. Konst i offentlig miljö bidrar till den allmänna hälsan och är en viktig pusselbit i en läkande miljö.

Läs mer om pågående konstnärsuppdrag i samband med Framtidsbygget och övriga om-, ny- och tillbyggnationer.