Gideonsson/Londré, Framtidsbygget Hudiksvall

Under våren 2023 har konstnärsduon Gideonsson/Londré påbörjat sin konstnärliga gestaltning till Artist out of hospital-uppdraget kring hus 07 och 08 på Hudiksvalls sjukhus.


Gideonsson/Londrés skissförslag till Hudiksvalls sjukhus

Gideonsson/Londrés gestaltningsförslag är en skulptur med arbetstiteln ”Myrmänniskan”, som utgår från torvens tidlösa, bevarande och omhändertagande potential. Myren är en plats med stark förankring i södra Norrlands historia. Det är också en plats för bevarande processer, där torvens egenskaper producerar en syrefri miljö vilket möjliggör tidens stillastående. I Gideonsson/Londrés konstnärliga arbete uppstår en liknelse mellan torvens och sjukhuskroppens funktion. Torven som blir själva byggelementet i denna skulptur kommer levereras från myrmarkerna runt Hudiksvall, och förankras på så vis med platsen. Den uppbrutna torven kommer att avgjutas i brons och går genom denna transformation från ett väldigt sprött material till något mer solitt och evigt.

Bronsskulpturen kommer hänga ut från väggen och fungera som en slags huvudbehållare eller omhändertagande hölje, som besökaren antingen kan se på avstånd eller välja att träda/kika in i. ”Myrmänniskan” uppmanar till rörelse, fantasi och användning. Den skapar ett rum som besökaren tillfälligt kan träda in i, bli omsluten och lämna omvärlden ett litet tag. En annan slags omvårdnad och omsorg som sjukhuskroppen kan erbjuda. Att tillfälligt bli en Myrmänniska med huvudet omsluten av myrens bevarande.

Gideonsson/Londré. Foto: Helene Toresdotter/Moderna museet

Om Gideonsson/Londré

Konstnärsduon Gideonsson/Londré bor och arbetar i Kallrör, Jämtland. Lisa Gideonsson och Gustaf Londré är två konstnärer som tillsammans söker framkalla en tredje gestalt, den som ska orka. Den som ska orka bära konstnärskapet, deras gemensamma. I tidskrävande processer utgår de från den fysiska kroppens position i det sociala rummet, varigenom tid och upplevelser passerar. Verken tar sig ofta uttryck i performance och installationer, där den tredje kroppen rör sig enligt hårt reglerade aktiviteter. Så synliggörs flera upplevelser av vad tid egentligen är, där konstnärernas performativa praktiker utmanar givna former för mänsklig aktivitet enligt en linjär tidsuppfattning.

Läs mer på konstnärens hemsida

Bakgrund till projektet

Akutsjukhuset i Hudiksvall kommer inom de närmsta ca tio åren att genomgå flera större om-, ny- och tillbyggnationer i det så kallade Framtidsbygget. I samband med detta har tre olika konstnärskap (Gideonsson/Londré, Hanna Wildow och Isak Sundström) bjudits in för att skapa konstverk i relation till hus 07 och 08 utifrån det övergripande temat ”Framtiden”Då flera av dessa nybyggnationer och vårdmiljöer inte lämpar sig helt för traditionella gestaltningar kommer konstnärerna att utifrån tematiken, platsen och Hälsingland som närmiljö skapa nya konstverk som kommer ingå i Region Gävleborgs konstsamling och placeras i eller runtom Hudiksvalls sjukhusområde.

Artist Out of Hospital-uppdraget erbjuder en möjlighet för konstnärerna att vara närvarande och undersöka platserna under en längre tid, och på så vis skapa konstverk som reflekterar, kommenterar och gemensamt stimulerar till eftertanke och nya referenser hos personal, vårdtagare och besökare till platserna.

Läs mer om Framtidsbygget