Sofia Elida Erikssons skissförslag till Hudiksvalls sjukhus.

Sofia Elida Eriksson, Hudiksvalls sjukhus

Sedan hösten 2023 har konstnären Sofia Elida Eriksson fått uppdraget att gestalta Kulvert 10 på Hudiksvalls sjukhus. I hennes skissförslag presenterar hon tre väggmålningar och en dikt som kommer att gestalta kulvertens vägg, den anslutande hisshallen och väggen framför personalens omklädningsrum.

Kulvert 10 är en ny kulvert som byggs till parallellt med den kulvert som sedan tidigare leder till hus 10 på Hudiksvalls sjukhusområde. Kulverten kommer främst att användas av Logistik och services personal som transporterar olika varor såsom mat, textiler och sjukvårdsutrustning mellan sjukhusets olika byggnadskroppar. Detta arbete är centralt för sjukhuset samtliga verksamheter och en viktig del i kedjan för att kunna bedriva en bra och säker vård.

Sofia Elida Eriksson tar tillvara på detta i sitt skissförslag för platsen. Då mycket av personalens arbete sker under jord skapar hon en symbolik mellan deras arbete och ett kretslopp. Där frön djupt nere i marken skapar blomning och liv ovanför, för att sedan återgå till marken och jorden. På samma sätt möjliggör Logistik och services personal att vården som utförs ovanför kulvertarna kan fortgå och bedrivas på ett professionellt sätt.

Eriksson arbetar med stora former och starka färger. I hennes skissförslag presenterar hon målningar föreställandes blommor, växtlighet och en katt vars tassar och huvud blir en del av gestaltningen som sträcker sig mellan kulverten och hus 10. Då Eriksson ofta arbetar med text i sitt konstnärskap tillkommer även en dikt som lyfter symboliken om kretsloppet och tillför ytterligare ett konstnärligt inslag att stanna upp vid.

Om Sofia Elida Eriksson

Sofia Elida Eriksson (1993) är född och uppvuxen i Gävle men bor idag i Vallsta, Bollnäs kommun. Hon arbetar främst med sprayfärg och textil, med färg, form, djur och naturen som stor inspirationskälla. Både som motiv men även som en del i den konstnärliga processen med växtfärgning som metod. Hon har studerat fri konst och textilt hantverk på flera förberedande konstskolor runt om i landet, exempelvis konstnärligt projektår vid Österlenskolan för konst och design i Simrishamn och vävning vid Forsa folkhögskola utanför Hudiksvall. Hon har också studerat till internationell kulturprojektledare vid Kulturverkstan i Göteborg.

Sofia Elida Eriksson är en av initiativtagarna till Klotterklungan, en ideell förening baserad i Gävleborg med fokus på graffiti och gatukonst, vars verksamhet riktar sig främst till kvinnor, ickebinära och transpersoner. Hon har tidigare varit med och drivit popup-galleriet Vala (världen på hälsingemål) i Orbaden, deltagit i flertalet grupputställningar och haft separatutställningar på Kulturkiosken i Gävle och på Galleri Lars Palm i Sandviken. Under 2023 har hon haft konstnärligt arbetsresidens och ateljé hos Back beat bolaget/Galleri Lars Palm, ett arbete som kommer visas i Sandviken under våren 2024.

Konstnärens instagram

Bakgrund till projektet

Hudiksvalls sjukhus kommer inom de närmsta tio åren att genomgå flera större om-, ny- och tillbyggnationer i det så kallade Framtidsbygget. Kulvert 10 ingår inte i Framtidsbygget, men byggs till som en följd av detta för att skapa bättre och tydligare flöden genom sjukhuset.

Läs mer om Framtidsbygget