Konstnärlig gestaltning i kulverten under Gävle sjukhus

Kulvertsystemet genomgår en modernisering och i samband med det så har en del av kulverten konstnärligt gestaltats av konstnären Peter Köhler. Nu är filmen som dokumenterade processen färdig.

Verket, som kallas Dwellers Therein, stod färdigt i november 2020 och består av fyra vanliga växter i Sverige som under lång tid har använts som medicinalväxter för att bota bland annat hosta, huvudvärk och fungera som lindring vid smärta och operationer.

Peter Köhlers arbete i kulverten dokumenterades av fotografen Michael Tebinka. I filmen kan vi följa Köhlers process, se hur bilderna och berättelserna växer fram samt även lyssna till Köhlers egna tankar om uppdraget, om platsen och hur han tänkt kring valet av motiv och innehåll.