Konstverk hängandes på vägg i samvarorum

Point Blank (2021)

Konstnär: Katarina Löfström
Teknik: UV-tryck på björkplywood
Placering: Samvarorum, Ljusdals sjukhus

Om verket

I samvarorummet på Ljusdals sjukhus möts betraktaren av Katarina Löfströms sex tredimensionella och abstrakta konstverk ”Point Blank”. Det enskilda verket är statiskt men upplevs som föränderlig i relation till de andra. Här arbetar konstnären med den rörelse och förändring som sker i verken när betraktaren rör sig från en del av rummet till en annan. Beroende på vilket håll du ser verken förändras perspektivet och går från ljusare till mörkare och större till mindre formationer, vilket gör att motiven upplevs som djupare eller grundare.

Dessa sex verk ingår i en större serie med samma namn, där Löfström arbetat utifrån två mänskliga drifter: transcendens och våld. Genom serien utforskar hon den formella likheten i bildspråket mellan grafiska skjutföremål och esoteriska mandalas, som båda syftar till att aktivera blicken, fokusera och komma in i ”zoonen” men av helt olika anledningar.

Det är med denna utgångspunkt som Löfström skapar sina verk som kan uppfattas som oskarpa, för stora eller för små. Hon använder denna metod för att framkalla en perceptuell reaktion och få betraktaren att skärpa sina sinnen och skapa en aktiv blick. Linjerna och färgerna bygger upp ett geometriskt och obestämt motiv som öppnar upp för att betraktaren själv ska få bestämma verkets innehåll och betydelse. Vad tolkar du in i dessa sex konstverk? Förändras din uppfattning genom vandrandet mellan de olika verken?

Texten är en konstanalys skriven av Region Gävleborgs konstpedagog Louise Sundberg.

Om Katarina Löfström

Katarina Löfström (f. 1970 i Falun) bor och verkar i Stockholm. Hon har studerat vid Konstfack i Stockholm och arbetar främst med digitala animationer, video, ljudinteraktivitet och skulpturala installationer. I sitt arbete undersöker hon kontinuerligt bildkonstens inneboende förmåga att bryta sig loss från traditionella beteendemönster och rationellt tänkande.

Läs mer på konstnärens hemsida

Kontakt

Louise Sundberg, konstpedagog, louise.sundberg@regiongavleborg.se, 073-443 68 90