Utställningar och konstprojekt

Region Gävleborg driver och samordnar olika konstprojekt i länet i samverkan med andra aktörer och verksamheter.

Linnea Rygaard, Uppsamlingsplats. Foto: Philippe Rendu

Föreningar, skolor, bibiliotek med flera är välkomna att till exempel låna en utställning eller ta del av en workshop inom några av våra fokusområden. Under de senaste åren har vi bland annat arbetat med större satsningar inom normkritik, bilderboksillustrationer och videokonst.

Det finns även möjlighet att anordna projekt, utställningar eller seminarium i samverkan med oss.

Kontakt