Nyförvärv 2021 och 2022 - Region Gävleborgs offentliga Konstsamling

Fram till september 2023 visas ett urval av konstverk och konstnärskap som köpts in till Region Gävleborgs offentliga konstsamling under 2021 och 2022. Under dessa två år har det totalt köpts in 116 konstverk från 48 olika konstnärer som är verksamma i länet, nationellt och internationellt. I utställningen får du ta del av Takayuki Yamamoto videoverk, Lisa Liljeströms grafiska verk och skulpturer gjorda av Sara Kallioinen Lundgren, Richard Johansson och Henrik Jonsson.

Inför varje inköp tas hänsyn till hur samlingen ser ut, vilka uttryck, frågeställningar och material samlingen behöver kompletteras med samt eventuell placering och målgrupp. Alla verken är skapade av konstnärer med aktiva och samtida konstnärskap som bidrar till samlingens variation vad gäller uttryck, teknik, material, ålder, kön och etnicitet. Eftersom våra gemensamma miljöer delas av oss alla i situationer då vi upplever olika känslor är det viktigt att konstverken i samlingen representerar flera olika perspektiv, erfarenheter och uttryck för att spegla den mångfald som finns i länet.

Idag består konstsamlingen av cirka 17 000 konstverk som finns utplaceradepå sjukhus, hälsocentraler, folkhögskolor, kontorsplatser med mera runtomkring i hela Gävleborg. Många av konstverken i samlingen har kommit till genom den så kallade enprocentregeln, vilket innebär att en procent av investeringsbudgeten vid om-, till- och nybyggnation går till konstnärliga gestaltningar. I utställningen visas konstverk som är inköpta som så kallad lös konst, vilket innebär att verken inte är kopplade till en specifik plats och således kan flyttas på. 

Om du har vägarna förbi Gävle sjukhus är du varmt välkommen att besöka utställningen i Kuren!

Kontakt

Frågor om konstsamlingen besvaras av:

Frågor om guidade visningar och workshops besvaras av: