Stöd och stipendier

Region Gävleborg delar ut kulturstipendier, världsarvsstipendium och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet.

 

Världsarvet hälsingegårdars residensstipendium

Världsarvet hälsingegårdars residensstipendium är internationellt och kan sökas av personer från hela världen, såväl kulturutövare som forskare, som på ett eller annat sätt har en idé kopplat till Unescos världsarvlista och intresserar sig för Världsarvet hälsingegårdar i Gävleborg.

Ansökningsperiod

Ansökan är stängd.

Syfte

Att ge konstnärer, musiker, forskare och andra kulturutövare möjlighet att genom ett projekt  koppla Världsarvet hälsingegårdar till andra världsarv nationellt eller internationellt.

Vem kan söka?

Residensstipendiet är internationellt och kan sökas av personer från hela världen, exempelvis forskare, konstnärer eller andra kulturaktörer, som har en projektidé kopplat till Unescos världsarvlista kopplad till Världsarvet hälsingegårdar i Gävleborg.

Stipendium/residens

Världsarvsstipendiet är ett residens som innebär att stipendiaten dels vistas och bor på en världsarvsgård under en period om fyra veckor, dels får ett stipendium på 50 000 kronor för att kunna förverkliga den idé/det projekt som hen i fråga sökt för.

Utdelning

En extern jury med representanter för Gävleborgs kulturliv bedömer ansökningarna. Beslut fattas av kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg, under våren och stipendierna delas ut i samband med Regionfullmäktige i juni.

Mer information

Läs mer om världsarvsstipendium:
Världsarvsstipendium

Läs mer om Världsarvet hälsingegårdar:
www.varldsarvethalsingegardar.se

Har du frågor vänligen kontakta verksamhetsutvecklare världsarv Anna-Karin Ferm, 026-65 02 16
anna-karin.ferm@regiongavleborg.se

Kulturpris

Region Gävleborgs kulturpris delas ut till personer som nominerats för att under lång tid ha varit betydelsefulla för kulturlivet i länet.

Ansökningsperiod

Under 2024 delar vi inte ur några kulturpris.

Syfte

Att hedra en för Gävleborgs län värdefull kulturgärning.

Hur nomineras kulturpristagare?

Kulturpristagare nomineras  av allmänheten eller andra kulturaktörer i länet. Nomineringar görs digitalt via Ehandlingar.se. Det finns en Lathund för ehandlingar.se att tillgå. För att nomineringen ska kunna behandlas måste alla uppgifter och eventuella bilagor vara noggrant och utförligt ifyllda. Tänk också på att det material vi tar emot av dig blir offentlig handling.

Pris

Två stycken kulturpris delas ut varje år bestående av ett unikt konstobjekt till varje pristagare. En konstnär med regional anknytning har ett treårigt uppdrag att ta fram sex stycken kulturprisobjekt.

Utdelning

En intern jury inom Kultur Gävleborg, Region Gävleborg, tillsammans med en representant för Folkteatern Gävleborg eller Riksteatern Gävleborg bedömer nomineringarna. Beslut fattas av kultur- och kompetensnämnden under våren och kulturpriserna delas ut i samband med Regionfullmäktige i juni.

Mer information

kultur@regiongavleborg.se

Kulturstipendium

Kulturstipendier delas i första hand ut till enskilda kulturutövare inom kulturområdet som är bosatta i Gävleborgs län, eller som genom sin verksamhet eller sin person har anknytning till länet. 

Ansökningsperiod

Under 2024 delar vi inte ur några kulturstipendium.

Syfte

Kulturstipendier ska ses som en konstnärlig uppmuntran och kan  ge möjlighet till förkovran eller att förverkliga ett utvecklingsarbete inom exempelvis crossmedia, cirkus, dans, film, hemslöjd, konst, kulturarv, litteratur, musik eller teater.

Vem kan söka?

Kulturstipendier delas i första hand ut till enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta inom Gävleborgs län, eller som genom sin verksamhet eller sin person har anknytning till länet.

Hur görs ansökan?

Ansökan om kulturstipendium görs digitalt via Ehandlingar.se. Det finns en Lathund för ehandlingar.se att tillgå. För att ansökan ska kunna behandlas måste alla uppgifter och eventuella  bilagor vara noggrant och utförligt ifyllda. Tänk också på att det material vi tar emot av dig blir offentlig handling.

Summa

Sex stipendier om vardera 50 000 kronor

Utdelning

En intern jury inom Kultur Gävleborg tillsammans med en representant för Folkteatern Gävleborg eller Riksteatern Gävleborg bedömer ansökningarna. Beslut fattas av kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg, under våren och stipendierna delas ut i samband med Regionfullmäktige i juni.

Redovisning

Du får gärna lämna en redovisning av hur du använt ditt kulturstipendium. Detta sker via ehandlingar.se. Region Gävleborg vill gärna ha redovisningen senast ett år efter att kulturstipendiet beviljats. 

Mer information

kultur@regiongavleborg.se

 


Observera gällande stipendier

  • Stipendierna delas ut som skattefria punktstipendium utan krav på motprestation, men kan redovisas och presenteras för publik på frivillig basis.
  • Skattefria stipendier innebär att hela bruttobeloppet kommer stipendiemottagaren till godo. Stipendiegivaren behöver inte betala arbetsgivaravgifter på det utbetalade beloppet, vilket gör att samtliga pengar kan betalas ut till stipendiaten. Ett mottaget skattefritt stipendium är inte en pensions- eller sjukpenninggrundande inkomst.

Stipendiater och pristagare

Intervjuer med pristagare och stipendiater 2023

Övrig information

Ehandlingar.se
Lathund för ehandlingar.se (pdf)
Guidance for ehandlingar.se (pdf)
World Heritage scholarship