Litteratur för barn och unga

Region Gävleborgs avdelning Kultur Gävleborg har uppdrag inom kultursamverkansmodellen för området litteratur. För att gemensamt kunna utveckla och ta tillvara kompetens inom länet sker samarbete genom avtalsskrivning mellan Kultur Gävleborg och Litteraturhuset Trampolin i Sandviken.

Läs mer om litteratur för barn och unga på vår samverkanswebb