Sätt ord på konsten

I projektet Sätt ord på konsten möter utvalda verk från Region Gävleborgs konstsamling nyframtagna litterära texter. I den senaste upplagan tolkade den iranska författaren Mahdieh Golroo den offentliga konstsamlingen i utställningen Bortom bilden.

2021-2022 års upplaga av Sätt ord på konsten, Perspektiv på yttrandefrihet, utgick från nyckelord som demokrati och yttrandefrihet inom konst och litteratur. Sandvikens dåvarande fristadsförfattare Mahdieh Golroo bjöds in för att skriva om den offentliga konstsamlingen utifrån ett demokratiskt perspektiv och för att skriva om ett antal verk från samlingen som berörde henne och hennes konstnärskap.

Mahdieh Golroos urval av konstverk och nyskrivna litterära texter på persiska, som översattes till svenska, presenterades i utställningen Bortom bilden, i Kuren på Gävle sjukhus i november 2021 till maj 2022. Som en del av utställningen arrangerades också seminariet Konstnärliga perspektiv på yttrandefrihet.

En intervju med Mahdieh Golroo spelades in av Kultur Gävleborg i samband med utställningen. Lyssna på SoundcloudSpotify eller där poddar finns. I intervjun berättar Mahdieh om hur det är att växa upp och leva i ett samhälle styrt av diktatur och patriarkat och om hennes ständiga kamp för kvinnors rättigheter i Iran.

En flerårig satsning

Sätt ord på konsten har varit ett återkommande projekt för Region Gävleborg och Sandvikens kommun. Under satsningens två första år engagerades konstnärer, författare, studenter och skådespelare för att tolka, analysera och diskutera konst och litteratur utifrån olika perspektiv. Detta resulterade i utställningarna Doktor Landelius konstsamling och Man ser upp.

Om Fristad Sandviken och fristadsförfattaren Mahdieh Golroo

Sedan 2016 är Sandviken fristadskommun och medlem i ICORN.

Den iranska journalisten och människorättsaktivisten Mahdieh Golroo var fristadsförfattare i Sandviken under perioden 2020-2022.

Mahdieh Golroo har många års erfarenhet som journalist, debattör och utbildare kring kvinnors rättigheter. Detta har gjort henne till ett känt ansikte både inom och utanför Iran.

Mahdieh har tidigare både fängslats och förbjudits att studera i Iran på grund av sitt engagemang, och 2019 var hon efter ytterligare påtryckningar till slut tvungen att fly landet.

Kontakt

Frågor om projektet "Sätt ord på konsten" besvaras av: