Arrangörsföreningar som vi samarbetar med

Stationsgatan 7
820 60 Delsbo
Cecilia Ricklund, ordförande, tel. 070-274 11 44
info@dellenkultur.nu
www.dellenkultur.nu

Folkmusik, jazz, pop, experimentellt
Norra Järnvägsgatan 17
827 31 Ljusdal
info@rodakvarnkultur.se
Svante Bergström
070-636 06 70
https://www.rodakvarnkultur.se/