Forum Musik

Välkommen till informationssidan om Forum Musik. Forum Musik är en träffpunkt för musikbranschen i Gävleborg.

Vi håller på att planera inför Forum Musik som kommer att gå av stapeln hösten 2021.

Mer information kommer snart.