Vad är folk och världsmusik?

Folk- och världsmusik är begrepp som är svåra att definiera och i arbetet med den musiken så försöker vi vara kreativa och öppna. Det kan dock vara lättare att förstå begreppen med lite historia bakom deras uppkomst.

Folkmusik

Folkmusik bygger som det låter på en idé om "folkets" musik. Men det är inte vilket "folk" som helst som menas utan en romantisk idé om ett uråldrigt "folk" på landsbygden.

Begreppet började användas i slutet av 1700-talet då skribenter och filosofer i mellaneuropas städerna försökte hitta en kärna till nationen och tyckte sig finna denna i det "simpla" livet på landsbygden (Den unge Werthers lidande...).

Begreppet har utvidgats genom åren och är nu mer av en genre, ofta geografiskt definierad, och är sällan särskilt folklig i betydelsen att den har bred spridning bland vår befolkning. Det kan vara bra att komma ihåg att begreppet popmusik har samma grundbetydelse, det vill säga "populär" musik där populär betyder folklig.

Världsmusik

Världsmusiken är svårare att definiera och kan inte sägas har utvecklats på samma sätt som folkmusiken. Begreppet är relativt nytt och etablerades på riktigt 1987 som ett sätt för skivbranchen att lösa problemet med var de skulle placera all den musik från olika delar av världen som hade börjat dyka upp på marknaden. Chansen att sälja jementitisk rock n roll eller bulgarisk körsång på artistnamn ansågs inte särskilt stor och begreppet världsmusik blev ett sätt att samla allt sådant i en skivlåda.

Den brittiska musiktidskriften fRoots var drivande i att etablera världsmusikkonceptet och de använde definitionen "local music from out there" - "lokal musik från därute" som i vissa sammanhang blev "local music, not from here" - "lokal musik, inte härifrån". Idén var att musiken hade en plats någonstans men nu spelas på fler ställen. På så sätt kan Lasse Berghagen vara svensk världsmusik på en spelning i Kina och Kambodjansk rock n' roll hamnar på världsmusikscenerna i USA. Det är en beskrivning som fungerar ganska bra med Region Gävleborgs världsmusikengagemang, vi vill kunna erbjuda invånarna en chans att se och höra musik från andra platser och andra sammanhang. Men, och det är ett rätt stort men, omvärlden, och musikvärlden med den, är inte längre geografiskt bunden.

Genom internet, migration och ökat utbyte genom handel och resor så skapas idag musik som aldrig förr av och med musiker som ibland bara ses på nätet eller i korta möten. Musik är idag ofta transnationell, det vill säga att den rör sig över nationsgränser och geografiska avstånd genom distribution på nätet, remixar etc. Nya ljudvärldar skapas ibland med ambitionen att låta exotisk, men ofta med rent konstnärliga idéer om hur musiken ska vara. I sådana sammanhang får världsmusikbegreppet oftast fungera som lådan från 1987, musik vi inte kan få in någon annanstans eller som är svår att marknadsföra lokalt får etiketten världsmusik.

Sveriges nationella minoriteternas musik

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) är kommunerna, regionerna och andra myndigheter skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur. I detta sammanhang är ett av Kultur Gävleborgs årliga mål att lägga en regional turné kopplad till de nationella minoriteterna, i samarbete med kommuner och ideella föreningar och i samråd med representanter för minoriteterna för att tillsammans främja dessa viktiga delar i Sveriges immateriella kulturarv, med särskilt fokus på länets sverigefinska minoritet och det finska språket.
                          
Region Gävleborg är finskt förvaltningsområde tillsammans med fyra kommuner i länet: Gävle, Hofors, Sandviken och, sedan 2018, Söderhamn.

Vill du veta mer eller tipsa oss om Sveriges nationella minoriteters musik i vårt län? Kanske vill du själv arrangera en konsert eller en turné? Kontakta producenten!

Mer information om Sveriges nationella minoriteters kultur och språk