Klingande festsalar - Världsarvets musik

Region Gävleborg delade för andra gången ut ett residensstipendium kopplat till Världsarvet Hälsingegårdar. Stipendiet gick till Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell för skiv- och konsertprojektet Klingande festsalar - Världsarvets musik.

Folkmusikerna Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell har båda vuxit upp i det myllrande musiklivet i Hälsingland och gjort sig kända som två av landskapets främsta utövare i den nya generationens folkmusiker. Nu vänder de tillbaka till sina traditioner och undersöker musiken och kulturen kopplad till Hälsinglands heliga graal - Världsarvet Hälsingegårdarna. 

 - Vi vill med denna skiva och tillhörande konsertprogram bredda bilden av Världsarvet Hälsingegårdarna som något mer än romantiska allmogereliker från en svunnen tid och försöka förmedla en djupare förståelse för kulturen kopplad till dessa gårdar och vad de har och kan ha för roll i vårt samhälle idag.

Inspelningarna har gjorts i fem av Hälsingegårdarnas festsalar och vävts ihop med material från Hälsinglands folkmusikarkiv. 
 - Vi vill placera in oss och vår musik rakt in i en historisk kontext och på så vis levandegöra traditionskedjan. Röster, musik, berättelser och erfarenheter från olika tider klingar tillsammans och skapar en ljudlig dimension av Världsarvsgårdarna i Hälsingland.

Ur stipendiemotiveringen:
”Världsarvets musik är ett konstnärligt projekt - mitt i samtiden - och likväl djupt förankrat i kulturhistorien. Med en stark medvetenhet om den spänning som ryms mellan dessa poler kommer Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell att fylla Världsarvet Hälsingegårdars rum med nytt liv och ny musik.”

Medverkande:

Samantha Ohlanders - fiol
Linnea Aall Campbell – fiol