Alla som är 30 år och yngre får Pfizer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Pfizers vaccin används för samtliga personer födda 1991 eller senare. Det innebär att de yngre som fått Moderna i dos 1, och sedan fått sin vaccination pausad, kommer att få Pfizer i sin andra dos.

Den 6 oktober pausade Folkhälsomyndigheten användningen av Modernas vaccin mot covid-19 för personer födda 1991 eller senare. Bakgrunden var signaler om en ökad förekomst av allvarliga biverkningar efter vaccination med Moderna i den åldersgruppen.

Folkhälsomyndighetens fortsatta utredning av vaccinet bekräftar en högre förekomst av hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation i åldersgruppen födda 1991 och senare.

Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att pausningen av Modernas vaccin fortsätter att gälla för personer som är 30 år och yngre. De yngre som fick Moderna i dos 1 och därefter fått sin vaccination pausad kommer att få Pfizer i dos 2, liksom de yngre som påbörjar sin vaccination med dos 1.

Vid vaccination av 12–15-åringar har enbart Pfizer använts.