Du som är över 80 år eller har hemtjänst välkomnas till vaccination med påfyllnadsdos

Nu välkomnas invånare 80 år och äldre (född 1941 eller tidigare) samt personer som har hemtjänst till vaccination för en tredje påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat en tredje påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 till äldre personer. Orsaken är att skyddet av tidigare vaccindoser försvagas med tiden, och i kombination med fortsatt smittspridning i samhället finns risken att bli svårt sjuk.

Dos 3 tas tidigast 6 månader efter dos 2

– Nu står det klart att Region Gävleborg kommer att förse de äldsta medborgarna med ett förstärkt skydd mot smittan. I och med det här beslutet är det särskilt viktigt att tillgängligheten förblir hög och att det är enkelt och smidigt för alla som vill boka tid att sätta sprutan i armen en tredje gång, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger, (S).

Om du är född 1941 eller tidigare, eller om du har hemtjänst, och det har gått 6 månader efter dos 2, har du tre möjligheter till vaccination med påfyllnadsdos:

  • Boka tid digitalt via 1177.se/Gavleborg med hjälp av bank-id eller e-legitimation.
  • Gå på drop-in-mottagning – information om tider och platser finns på 1177.se/Gavleborg.
  • Om du saknar bank-id, ring och boka tid på 026-15 03 00. Du kan också låta ett ombud ringa åt dig.

Observera att telefontjänsten behöver vara tillgänglig för personer som är berättigade en tredje dos och inte har möjlighet att boka digitalt.

Även personer på särskilda boenden för äldre och personer med hemsjukvård erbjuds en tredje påfyllnadsdos. Dessa vaccinationer sker utan tidbokning inom den kommunala vården och omsorgen.