Folkhälsomyndigheten rekommenderar påfyllnadsdos till de äldsta

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 till de äldsta invånarna. Orsaken är ett sjunkande skydd av tidigare doser, i kombination med fortsatt smittspridning i samhället och risken att bli svårt sjuk.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna så snart som möjligt erbjuder en påfyllnadsdos vaccin till boende på särskilda boenden för äldre och personer med omvårdande hemtjänst eller hemsjukvård. Båda dessa grupper vaccinerades i början av 2021.

Även alla över 80 år bör erbjudas en påfyllnadsdos relativt snart. De vaccinerades också i början av 2021 och det är förväntat att de svarat sämre än yngre personer på vaccination. 

– Nu ger Folkhälsomyndigheten klara besked om behovet att erbjuda vissa sköra grupper en tredje omgång vaccin för att bygga upp bästa möjliga skydd för sin egen hälsa. Därför ska Region Gävleborg se till att göra sin del och erbjuda länsbor som har behov av en tredje spruta att få den så enkelt och lättillgängligt det bara går. Det här är särskilt prioriterade grupper som ska få sina behov tillgodosedda snabbt, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).

Vårdpersonal bör skydda sig själva och de äldre

Påfyllnadsdos kommer inte att vara tillräckligt för att helt skydda de äldre. Därför vill Folkhälsomyndigheten att även ovaccinerad eller ofullständigt vaccinerad personal som har direktkontakt med de äldre nu vaccinerar sig, likaså ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade närstående.

Påfyllnadsdosen tas tidigast sex månader efter dos 2, oavsett vilket vaccin man fått i de tidigare doserna.

Region Gävleborg påbörjar omgående planeringen för vaccinationerna med påfyllnadsdos till de äldre invånarna och återkommer med mer information.