Krav på negativt covidtest för resenärer från Kina

Folkhälsomyndigheten kräver nu att personer från Kina som reser in i Sverige ska visa upp ett intyg på ett negativt covidtest. Kravet gäller från den 7 januari och tre veckor framåt.

Kravet införs för att fördröja en eventuell spridning av nya virusvarianter. Det är viktigt på grund av det mycket ansträngda läget inom hälso- och sjukvården. 

– Smittspridningen av covid-19 är hög i Kina. Det epidemiologiska läget i landet är svårbedömt och det finns en osäkerhet kring vilka virusvarianter som cirkulerar. Tänk därför till innan du reser till och från Kina, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare.

De personer som omfattas av kravet på negativt covid-19-test är resenärer från Kina som är över 12 år och tredjelandsmedborgare, det vill säga personer bosatta utanför EES-länderna och Schweiz.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats