Så påverkas kulturen av covid-19

Region Gävleborg följer noga coronautvecklingen för att få en överblick och för att kunna agera på de snabba negativa effekter vi ser på länets kultur- och föreningsliv.

Kultur- och kompetensnämnden värdesätter de kulturaktörer och kulturskapare som finns i vår region och vill agera lyhört, flexibelt och proaktivt för att ge stöd i en turbulent tid och skapa goda förutsättningar för ett fortsatt rikt kulturliv.

20 mars 2020 fattades följande beslut vid Kultur- och kompetensnämnden:

För er som har stöd inom kulturområdet från Region Gävleborg

Verksamheter och projekt kan påverkas av den rådande situationen och i förlängningen innebär det att aktörer och kulturskapare kan ha svårt att leva upp till uppsatta mål. Vi har tilltro till att vi tillsammans, på ett pragmatiskt sätt, kan hantera de problem som uppstår och ha en kontinuerlig dialog.

  • Vi kommer inte att kräva återbetalning för de projekt, arrangemang och verksamheter som har ställts in, skjuts fram eller förändrats.
  • För att hantera situationen framöver kan ni i första hand planera om, skjuta upp eller ställa in aktiviteter. För att diskutera eventuell revidering av planer och budget kontaktar ni berörd handläggare på Kultur Gävleborg alternativt vår funktionsbrevlåda kultur@regiongavleborg.se och ange diarienummer.
  • När det gäller redovisning och uppföljning anpassar vi det efter er kapacitet och era möjligheter. Det innebär att datum för att skicka in verksamhetsberättelser och liknande kan flyttas fram. Önskar ni att senarelägga årsmöten för att garantera den demokratiska förankringen är det en möjlighet. Ta kontakt med berörd handläggare inom Kultur Gävleborg alternativt vår funktionsbrevlåda kultur@regiongavleborg.se och ange diarienummer.

För alla samarbetsparter

Den allvarliga situationen kommer att kräva samarbete och förändrade arbetssätt av oss alla under en tid framöver. Vid planerade sammankomster följer vi de rekommendationer som nationella myndigheter ger. Region Gävleborg kommer under den närmaste tiden att vara restriktiva med möten och använda oss av digitala lösningar i större utsträckning. Vi kommunicerar löpande förändringar i verksamheten på vår webbplats

Kontakt

Magnus Svensson, ordförande kultur- och kompetensnämnden, Kultur Gävleborg, Region Gävleborg, 070-496 88 84.