Osallistuminen, osallisuus ja neuvonpidot

Vähemmistölain mukaan Gävleborgin alueen on annettava kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin, mikä voidaan toteuttaa eri tavoin.

Me järjestämme muun muassa vuosittain muutamia kaikille vähemmistöille avoimia neuvonpitoja, joissa voi ottaa esille ajankohtaisia aiheita, mielipiteitä, vinkkejä ja kysymyksiä.

Sinä, joka kuulut kansalliseen vähemmistöön, voit sen lisäksi ottaa yhteyttä meihin esittääksesi kysymyksiä tai mielipiteitä joko kirjallisesti tai suullisesti.

Mitä vähemmistölaissa sanotaan?

Hallintoviranomaisten on annettava kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja neuvoteltava vähemmistöjen kanssa näistä asioista mahdollisimman suuressa määrin. Kuntien ja alueiden on myös hyväksyttävä tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistöpoliittiselle työlleen. Olemme Gävleborgin alueella laatineet vähemmistötyölle toimintasuunnitelman ja siihen kuuluvan aktiviteettisuunnitelman, jossa on muun muassa aktiviteetteja, jotka liittyvät kansallisten vähemmistöjen kanssa pidettäviin neuvonpitoihin läänissä.

Neuvonpidot Gävleborgissa

Neuvonpidot järjestetään säännöllisesti noin kaksi kertaa vuodessa ja ne ovat avoimia sekä läänin vähemmistöyhdistysten edustajille että läänin asukkaille, jotka eivät kuulu tällaiseen yhdistykseen.

Lasten ja nuorten vaikutusvaltaa on edistettävä erityisesti

Vahvennetun vähemmistölain mukaan on lasten ja nuorten vaikutusvaltaa edistettävä erityisesti. Velvollisuutta on vahvistettu vuodesta 2020 alkaen, koska lapsen oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta on tullut ruotsalainen laki. Lain mukaan lasten ja nuorten on saatava oma äänensä kuuluville. Kyse on siitä, että lapset ja nuoret on nähtävä omina yksilöinä, joilla on omat mielipiteet ja ajatukset. Gävleborgin alueella suunnitellaan, että tulevaisuudessa tarjotaan tavanomaisten neuvonpitojen lisäksi myös strukturoituja neuvonpitoja lasten ja nuorten kanssa, jotta he saisivat paremman mahdollisuuden osallistumiseen, osallisuuteen ja vaikuttamiseen.