Hus 32 – evakueringsbyggnad

En förutsättning för att på-, till och ombyggnationen på Gävle sjukhus ska kunna genomföras måste olika verksamheter evakueras under olika perioder under byggtiden. Region Gävleborg har investerat i en modullösning för att säkerställa vårdflödet och en god arbetsmiljö under byggnationerna.

Flygfoto Gävle sjukhusområde, helikopterplattan syns och den nya byggnaden på andra sidan vägen från helikopterplattan.
Här, norr om hus 31 planeras evakueringsmodulerna att ligga.

Först ut i Framtidsbygget i Gävle är på- och ombyggnationen av Hus 60. Huset ska byggas på med sex våningar och en helikopterplatta på taket. För att kunna fortsätta bedriva säker vård och behålla en god arbetsmiljö måste de verksamheter som idag ligger högst upp i huset evakueras under byggtiden. I etapp 1 evakueras ögon- och kirurgverksamheterna från hus 60 och ögonoperation från hus 13 till de nya modulerna.

Evakueringsplaneringen är komplex och kommer att ske i etapper. I fokus ligger på att undersöka alla evakueringsmöjligheter som finns inom Region Gävleborg för att få en bild kring vilka verksamheter som kan flytta var.

Under sommaren 2022 förväntas de förberedande markarbetet inklusive pålning att påbörjas, samtidigt som förberedelser för påbyggnad av kulverten som kommer att gå från hus 31 till de nya modulerna. Ett nytt ställverk ersätter det som just nu finns i hus 31. Sköterskevägen och helikopterplattan påverkas inte av byggnationerna. 

Region Gävleborg har beslutat att köpa modulerna då de ska stå på plats upp till 10 år. Regionfullmäktige beviljade investeringen på drygt 230 miljoner kronor i november 2021.