Om- och tillbyggnationer av hus 60

Först ut av Framtidsbyggets projekt på Gävle sjukhus är till- och ombyggnationen av entrébyggnaden, hus 60.

Påbyggnaden med sex våningar ger mer yta för öppen vårdverksamhet med goda samband till sjukhusets centrala delar och en ny helikopterplatta byggs på taket. I de nya lokalerna skapas förutsättningar för en byggnad med flexibel användning över tid. Planerna är utformade för att fungera för olika verksamheter och det finns utrymme för anpassning av olika verksamheters särskilda behov över tid.   

Förutsättningarna för transport av svårt sjuka patienter till och från sjukhuset förbättras genom den nya helikopterplattan på taket. Hisshallen och en av de befintliga hissarna i hus 01 byggs på med ett plan som ansluter helikopterplattan med hela sjukhuset via förbindelser på plan 5 och 3. En ankomsthall med vänthall byggs på taket av hus 01.

Aktivt arbete för att minska störningar under byggtiden

Sjukhuset ska vara i full drift under byggarbetet. Därför pågår intensivt arbete för att kartlägga omfattningen av störningarna som uppkommer i samband med byggnationerna och under hur lång tid. Bland annat kommer vissa verksamheter behöva evakueras till andra lokaler under byggtiden. En evakueringsbyggnad ska byggas norr om Hus 31 där Infektion ligger idag. I ett senare skede måste även huvudentrén stängas under en tid för att på ett säkert sätt kunna utföra stora lyft i samband med byggnationerna.

 

Nya hissar förbättrar flödet och säkerheten

Vid påbyggnaden av hus 60 finns behov av nya hissar. Då några av de befintliga gods-/sänghissarna i hus 01 påverkas under byggtiden förbättras hus 01 med en ny räddningshiss i den stora hisshallen, och en utrymningshiss på utsidan av byggnaden.