Vill du bli leverantör åt Region Gävleborg i ny- och ombyggnationerna av Gävle och Hudiksvalls sjukhus?

Moderniseringen av sjukhusen i Gävle och Hudiksvall är den största fastighetsinvesteringen i Region Gävleborg på många år. Under de kommande åren ska vi upphandla flera större entreprenader.

Upphandlingar

Här finns alla aktuella upphandlingar inom Region Gävleborg, inklusive upphandlingar gällande Framtidsbygget:

Aktuella upphandlingar

Viktigt med hållbarhet i upphandlingarna

De moderniserade sjukhusen ska tillgodose både dagens och kommande generationers krav på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Ett nära och gott samarbete mellan oss som beställare och våra entreprenörer är grunden för att lyckas med det.

Inom ramen för Lagen om offentlig upphandling, LOU, ställer Region Gävleborg också miljökrav på upphandlingar, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster och entreprenader. Miljöpolicyn och miljöprogrammet är Region Gävleborgs styrande dokument som säger att miljöhänsyn ska tas när vi upphandlar och köper in varor, tjänster och entreprenader. Miljöavdelningen och inköpsavdelningen tar tillsammans fram krav och samarbetar för att ställa miljökrav i upphandlingar.

Vi har högt ställda krav på material, utformning och arbetsmetoder i våra upphandlingar. På det sättet kan vi påverka hur mycket utbyggnaden påverkar miljön. Det gäller också social och ekonomisk hållbarhet, med krav på exempelvis arbetsmiljö och affärsetik.

Mer information

Information för leverantörer till Region Gävleborg: 

Leverantör till Region Gävleborg

Uppförandekod för leverantörer:

Hållbar upphandling - Uppförandekod för leverantörer

Information om Region Gävleborgs miljöprogram:

Internt miljöarbete