Avfall

Inom Region Gävleborg arbetar vi med att minimera och optimera avfallshanteringen utifrån framförallt ekonomiska, miljö- och arbetsmiljörelaterade faktorer. Arbetet utgår i huvudsak från den europeiska prioritetsordningen för avfallshantering (den så kallade avfallstrappan), där målet är att det ska uppstå så lite avfall som möjligt och att det som ändå uppstår ska hanteras på ett så bra sätt som möjligt.

 

Optimeringen av avfallshanteringen sker i första hand för avfall som enligt lag betecknas som farligt avfall. Arbetet sker genom upprättande av rutiner, i kombination med utbildning, med målsättning att säkerställa en korrekt och säker hantering och minimering.

Regionen arbetar löpande med att ställa miljökrav i upphandlingar, vilket är ett verktyg för att försöka minska mängden avfall och se till att förpackningar utformas för att underlätta sortering. Genom att minska mängden avfall och öka mängden rätt sorterat avfall kan vi spara energi och resurser.

Vårdens specifika avfall (smittförande kliniskt avfall) omhändertas enligt gällande lagstiftning. Under 2008 var regionen delaktig i utformandet av ett uppföljningssystem av det smittförande kliniska avfallet genom märkning med streckkoder, systemet möjliggör en enklare och bättre uppföljning av avfallet.