Koncernledning

Kontaktuppgifter till Region Gävleborgs koncernledning.

Om koncernledningens uppdrag

  Namn Titel Kontakt

Göran Angergård

Regiondirektör

goran.angergard@
regiongavleborg.se 

026–15 51 40

  Johan Kaarme

Hälso- och sjukvårdsdirektör

johan.kaarme@
regiongavleborg.se 

026–15 47 75

Annica Johansson

Ekonomidirektör

annica.h.johansson@
regiongavleborg.se

026–15 74 20

Ulrika Boström Gatti

HR-direktör

ulrika.bostrom.gatti@
regiongavleborg.se

026–15 01 52

Linda Sjödin

Kommunikationsdirektör

026–53 17 76

Jan-Olof Friman

Trafik-, kultur och folkhögskoledirektör

jan-olof.friman@
regiongavleborg.se

026–53 17 12

Katarina Wijk

Forsknings- och utvecklingsdirektör

katarina.wijk@
regiongavleborg.se

026–15 01 85

Berit Pajala

Regiondirektörens sekreterare

berit.pajala@
regiongavleborg.se

026–15 50 56

Markus Bylund

IT-direktör

markus.bylund@
regiongavleborg.se
 

026-53 17 33

Johan Sörensson

Stabsdirektör

johan.sorensson@
regiongavleborg.se

026–15 58 90 

Katrien Vanhaverbeke 

Regional utvecklingsdirektör

katrien.vanhaverbeke@
regiongavleborg.se
 

026–15 48 99