Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna garanteras och tillhandahålls till stor del på lokal och regional nivå. För Region Gävleborg betyder det att vi samordnar och samarbetar inom många olika områden för patienter, invånare i regionen och för våra medarbetare. Nedan kan du se några exempel på dessa områden.

Läs mer om mänskliga rättigheter på regeringen.se