Other languages - Andra språk

Suomeksi - Finska

Kielilaki antaa sinulle ruotsinsuomalaisena oikeuden käyttää äidinkieltäsi suomea kun olet yhteydessä Gävleborgin seutuun. Suomen kielen hallintoalue

Du som talar finska har rätt att använda finska när du är i kontakt med Region Gävleborg. Region Gävleborg ingår i finskt förvaltningsområde.

For people from other countries - För personer från andra länder 

Webbplats - websiteAboutOm
Information om Sverige - New in Sweden How society works in Sweden and social information. Samhällsinformation på svenska och tio andra språk.
youmo.se A site for young people about the body, sex, health, equality and human rights. För unga om kroppen, sex, hälsa, jämställdhet och rättigheter. 
Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige 1177.se Healthcare in Sweden for asylum-seekers, people with no papers and people in hiding Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige
Kostnadsfri hälsoundersökning - free health scan Free health scan for new arrivals. Om kostnadsfri hälsoundersökning för nyanlända.
Other languages 1177.se Facts and advice on various diseases and disorders, as well as rules and rights. Fakta och råd om olika sjukdomar och besvär samt om regler och rättigheter.