Månadens fotografi, januari 2018: Höstlandstinget 1970

År 2015 blev Landstinget Gävleborg Region Gävleborg. Samtidigt bytte gamla Landstingsfullmäktige namn till Regionfullmäktige.

Innan Landstingsfullmäktige benämndes just Landstingsfullmäktige kallades den politiskt valda församlingen, kort och gott, för landstinget. Det var det invanda namnet i hela 128 år, från starten år 1863 till 1991. På baksidan av den bild som är ”Månadens fotografi” finns anteckningen ”Höstlandstinget 1970”. År 1970 sammanträdde landstinget tre gånger, första gången 20-21 april, andra gången 26-30 oktober och tredje gången 30 november. I protokollet kan vi läsa att höstmötet i oktober var förlagt till Stadshuset i Gävle sessionssal och landstingsordförande Gösta Höglund hälsade landstingets ledamöter välkomna med följande ord:

Ärade landstingsledamöter!
Till Landstingets höstsession hälsar jag Er välkommen. Jag hälsar landshövdingen Jarl Hjalmarson och landssekreterare Allert Tollstorp välkomna att följa våra förhandlingar. […] Behovet att nå ut till allmänheten tillgodoses genom att pressen följer våra överläggningar och jag vill rikta ett välkommen till pressmän och radions representanter
”.

Nästan 24 år senare, i september 1994, skulle landstingets personaltidning X-trakten belysa höstlandstinget år 1970 genom att publicera bilden från sammanträdet samt skriva en artikel på just ämnet hur landstinget når ut, eller inte når ut, till allmänheten. Då, år 1994, utvärderade man resultatet av ”Allmänhetens frågestund” som införts året innan. Allmänheten hade bjudits in för att under två timmar före mötet få ställa frågor till politikerna. Omdedelbart fick politikerna det hett om öronen då den rådande samhällsdebatten under tidigt 1990-tal till stor del rörde landstingets köp- och säljsystem, psykvården och den så kallade Ädelreformen. Mindre än ett år senare hade intresset för frågestunden avtagit betydligt och skribenten i X-trakten skriver ”Men säg den glädje som vara beständigt. Trots ett hett debattklimat under våren och många bollar i luften om bl.a. sjukhusstrukturen kom bara en enda fråga, skickad i brev, med undringar om husläkarreformen. Frågetimmarna utnyttjades således inte alls. […] Vad kan det bero på att länsbornas intresse för landstingets verksamhet inte är vad den borde vara?”. Skribenten delger läsarna sitt svar på sin egen fråga genom att hänvisa till bilden föreställande höstlandstinget år 1970. Bildtexten lyder ”mörka kostymer, allvarliga miner” och vidare skriver han:

Umgängesformerna i det parlamentariska livet växlar. Den polska riksdagen har bildat skola. I drottningens England skriker man och domderar, i Spanien används skarpladdade vapen och på sina håll får knytnävarna tas till som förstärkning på argumenten. I Landstinget Gävleborg går det lugnt och städat till. Strikta regler finns för landstingsfullmäktiges arbete. Rösten höjs sällan, kraftuttryck förekommer aldrig. Den politiska tonen är strikt och (om sanningen ska fram) ganska tråkig. Inte heller tilldrar sig landstingsfullmäktige stort allmänt intresse. Kan det finnas samband mellan den osynliga men påtagliga stärkkragen och de tomma åhörarstolarna?”

Tråkigt eller ej, men faktum är att höstlandstinget år 1970 fattade viktiga beslut som ger eko ända in i våra dagar. Bilden på ledamöterna, flest herrar och till synes sex damer, visar att bland brickorna med vichyvatten, dricksglas och bredbågade glasögon finns de handlingar som skulle ligga som underlag till de stora, och små, beslut man fattade hösten 1970. Höstlandstinget 1970 fattade bland annat beslut om samordnad företagshälsovård inom länet, distribution av hjälpmedel för handikappade samt utökat anslag till allmänna hälsokontroller av fyraåringar.

I regionarkivet förvaras protokollen från landstinget, landstingsfullmäktige och regionfullmäktige. Här finns också handlingarna, fotografiet samt personaltidningen X-trakten som var först ut att berätta mer om bilden från Höstlandstinget 1970.

Känner du till något mer om bilden? I X-trakten skriver man att det är Edvin Jansson som sitter i ordförandestolen men i protokollet kan vi ju läsa att Gösta Höglund var ordförande detta år? Känner du igen någon av ledamöterna? Satt du på åhörarbänken? Skriv i så fall gärna till regionarkivet och berätta mer.

regionarkivet@regiongavleborg.se  eller
sandra.soderman@regiongavleborg.se

Postadress
Region Gävleborg
Regionarkivet
801 88 Gävle