Månadens fotografi, maj 2020

I april 2017 berättade vi om maskinisten Oskar Ossian Friberg som var anställd vid Bollnäs lasarett. Mellan 1946 och 1951 arbetade han med ombyggnationerna av lasarettet. Under de åren fotograferade han även flitigt och när arbetet var färdigställt donerade han sina album till direktionen för Bollnäs sjukhusanläggning så att ”framtidens sjukhusfolk får se hur det såg ut under den nu gångna byggnadsperioden.”

En av de saker han fångade på bild var det han beskriver som "Bollnäs bästa brandhemskydd." Här är de utrustade med svabb, sand, eldsläckare, gasmasker och handpump. Handpumpar av det slaget var relativt nya och hade utvecklats under krigsåren på 40-talet. De kallades ofta för blockpumpar, eftersom varje block av ett kvarter ofta hade släckutrustning och pumpar till hands. 


Truppen som Friberg beskrev som "Bollnäs bästa brandhemskydd."

De här bilderna är antagligen tagna 1951, och anledningen till att brandsäkerheten testades var troligtvis att en brand nyligen slagit upp i lasarettets gamla pannrum.

Så här beskriver Ossian Friberg händelsen:
"Detta är gamla panncentralen i lasarettet, som låg omkring 6 meter under markytan. Från panncentralen gick det en gångkulvert till Epidemisjukhus. Där gick även ång- och värmeledningsrören. Efter uppgjutningen uttorkades kulverten med koksgrytor. En natt tog det eld i formvirket. Hela tvättflygeln fylldes med brandrök och sot, så brandkåren kom ej åt eldhärden. En plåtslagare som kom förbi, hoppade ned genom en lucka i taket till en vedbox. Därifrån drog han en slangledning och släckte branden. För sitt ingripande erhöll han senare en belöning av bygget."

Är det någon som vet något mer om antingen plåtslagaren eller personerna på bilden, eller som har erfarenheter av äldre brandåtgärder?


Panncentralen där branden bröt ut. 

E-postadress

regionarkivet@regiongavleborg.se eller mimmi.kingdon@regiongavleborg.se

Postadress

Region Gävleborg
Regionarkivet
801 88 Gävle