Regionstyrelseförvaltning

Regionstyrelseförvaltningen innehåller ekonomi, forskning och samhällsmedicin, HR, IT, kommunikation, regionstab och utvecklingsförvaltning.

Regionstyrelseförvaltningen samlar Region Gävleborgs arbete med regional utveckling samt forskning och utveckling, I regionstyrelseförvaltningen finns också alla stödfunktioner såsom ekonomi, inköp, HR, IT, fastighet, logistik och service, kommunikation, miljö och säkerhet.