Ekonomi

Ekonomiavdelningen har ansvar för Region Gävleborgs ekonomiadministration med bastjänster såsom redovisning, fakturahantering, budget, prognos, rapportering och ekonomiska styrsystem.

Ekonomiavdelningen består av fyra enheter:

 • Centralkassa
 • Ekonomiservice kund
 • Ekonomiservice redovisning
  - Leverantörsteam
  - Redovisningsteam
 • Ekonomistöd
  - Närekonomer
  - Projektekonomi (regionala utvecklingsprojekt)

Avdelningschef

Måns Kjerstensson
(026-1) 557 14, mans.kjerstensson@regiongavleborg.se

Enhetschef, Centralkassa

Lars Viklund
(0270-) 771 73, lars.viklund@regiongavleborg.se

Centralkassan
(026-1) 551 20, centralkassan@regiongavleborg.se

Sjukresor, reseräkningar
0771-65 01 01, sjukresor@regiongavleborg.se

Enhetschef, Ekonomiservice kund

Lars Viklund
(0270-) 771 73, lars.viklund@regiongavleborg.se

Kund- och patientfakturor
(0270-) 774 00, fakturafragor@regiongavleborg.se

Enhetschef, Ekonomiservice redovisning

Marina Hägg
(0270-) 771 60, marina.hagg@regiongavleborg.se

Leverantörsfakturor
(0270-) 776 00, leverantorsfakturor@regiongavleborg.se

Enhetschef, Ekonomistöd

Maria Bjuhr
(026-1) 557 21, maria.bjuhr@regiongavleborg.se