HR-avdelningen inom Lednings- och verksamhetsstöd

HR-avdelningen stödjer och bistår koncernledning, divisioner och förvaltningar inom HR-området:

 • Hälsofrämjande aktiviteter
 • Utveckling och utredning
 • HR-partner till chefer
 • HR-support
 • Omställning
 • Bemanning
 • Löneservice

Avdelningen består av enheterna:

 • HR-partner
 • HR-utveckling
 • HR-service
 • HR-bemanning 

Avdelningschef HR-avdelningen

Markus Lindroos

Enhetschef HR-partner

Malin Josefsson

Enhetschef HR-utveckling

Lena Lundgren

Enhetschef HR-service

Marie Melin Malm

Tf enhetschef HR-bemanning

Eva Lassander