IT

IT-avdelningen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att IT-miljö, kommunikation och telefoni inom Region Gävleborg är så optimal och kostnadseffektiv som möjligt.

Avdelningschef IT-system
Lena Grudén

Avdelningschef IT-infrastruktur
Maria K Lindgren

Enhetschef IT-stödsystem
Jörgen Lindberg

Enhetschef IT vård och administrativa system
TF Joakim Graffner

Enhetschef Systemdrift och utveckling
Malena van der Werf

Enhetschef IT-support
Elisabeth Hedlund

Enhetschef IT-teknik 
Lars-Åke Ledesma