Länsplan för olyckor och katastrofer med joniserande strålning

Länsplanen för olyckor och katastrofer med joniserande strålning (radioaktivt material) används i samband med omhändertagande av skadade som samtidigt blivit bestrålade eller fått radioaktivt material på sig.

Akademiska sjukhuset i Uppsala ansvarar i första hand för omhändertagande av svårt strålningsskadade från kärnkraftverket i Forsmark.

I andra olyckor där personer blivit bestrålade eller där utsläpp av radioaktiva ämnen skett används planen för att höja beredskapen vid de fasta saneringsanläggningar som Region Gävleborg har i anslutning till akutmottagningarna vid sjukhusen i Gävle, Hudiksvall och Ljusdal.

Länsplan för olyckor och katastrofer med joniserande strålning (pdf)