Ledning vid katastrof och beredskap

Regional Katastrofledning (RKL)

RKL är Region Gävleborgs ledning på regional nivå. RKL utgörs initialt av TiB som har till uppgift att vid allvarliga händelser vidta nödvändiga åtgärder tills RKL är samlad. Vid akutsjukhusen finns Lokala katastrofledningsgrupper som leder det lokala arbetet vid sjukhusen.

RKL leder arbetet från RKLs ledningscentral som är ett förberett rum för ledning vid allvarliga händelser.

Uppgifter för RKL

Leda Region Gävleborgs sjukvård vid särskilda händelser och svåra påfrestningar på samhället

  • Stöd till lokal ledning i skadeområde
  • Stöd till lokal ledning på sjukhus
  • Vara en kanal till sjukvården för samverkande myndigheter
  • Analys av långtidseffekter och uthållighet
  • Hantera regional vårdplanskoordinering
  • Hantera regionala ambulansärenden
  • Hantera sjukvårdens information om interna problem och händelser som kan ha betydelse för samverkan inom sjukvården i regionen i samverkan med kommunikationsenhet och pressenhet.
  • Samverkan med andra organisationer såsom polis, räddningstjänst och länsstyrelse.

Krisledningsnämnden

Vid extraordinära händelser aktiveras Region Gävleborgs Krisledningsnämnd som utgörs av regionstyrelsen. De tolkar Region Gävleborgs roll vid den extraordinära händelsen, beslutar bland annat om ekonomiska villkor och ger stöd till RKL.