Psykologisk-/psykiatriska katastrofberedskapen vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus

Planer för det psykosociala omhändertagandet vid allvarlig händelse inom Gävle och Hudiksvalls sjukhus

Plan för den psykologisk-/psykiatriska katastrofberedskapen (psykosocialt omhändertagande) vid Gävle Sjukhus (Pdf)

Plan för den psykologisk-/psykiatriska katastrofberedskapen (psykosocialt omhändertagande) vid Hudiksvalls Sjukhus (Pdf)