Logistik- och serviceavdelning

Logistik- och serviceavdelningen har ett regionsövergripande ansvar för den interna logistiken och serviceleveransen till och inom akutsjukhus, närsjukhus och hälsocentraler inom Region Gävleborg.

Uppdraget är att leverera tjänster med rätt innehåll, kvalitet och omfattning.

Följande verksamhet- och tjänsteområden finns inom logistik- och serviceavdelningen:

  • materialhantering och materialpåfyllning
  • interna transporter
  • bud- och patienttransporter (bud, patienter, post, blod, läkemedel)
  • säng- och vagnsförsörjning
  • avfallshantering
  • logistisk infrastruktur och utrustning
  • lokalvård
  • måltidsförsörjning
  • textilförsörjning
  • interiörförsörjning.

Avdelningschef

Fredrik Björk
fredrik.bjork@regiongavleborg.se
026-15 57 90