Fördröjd diagnos av livmodercancer

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO).

En person i Gästrikland kontaktade vården upprepade gånger på grund av blödningar från underlivet men trots det fick patienten inget besök för undersökning och diagnosen kan därför ha fördröjts i fem månader. När patienten väl fick komma till undersökning konstaterades livmodercancer med dottersvulster i buken och bröstkorgen. Patienten avled efter några månader.


– Jag beklagar att patienten inte direkt fick den vård och undersökning som symtomen borde ha föranlett och därmed drabbades av en försenad cancerdiagnos och behandlingen av densamma. Det är dock svårbedömt om prognos och sjukdomsförlopp hade blivit annorlunda om patienten hade fått sin diagnos tidigare. Vi har gått igenom fallet i en intern utredning och anmäler nu för att få IVO:s oberoende bedömning av händelsen, säger chefläkare Peo Hermansson.