Patient avled efter fall

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En patient från Hälsingland drabbades av en blödning i bröstkorgen efter ett fall där sjukvården inte omedelbart uppfattade tillståndet som akut, vilket ledde till försenad behandling och en tragisk utgång. 
 
Patienten hade svikt i flera organsystem och hade en blodförtunnande behandling, vilket bidrog till den fatala utgången. Trots försök att behandla blödningen genom att sätta in ett dränage i bröstkorgen inträffade hjärtstopp, och trots återupplivningsförsök avled patienten.
 
– Vi har rutiner som dessvärre inte har följts optimalt i detta fall och väljer att ta en bedömning från IVO, säger chefläkare Leif Molinder.