Patient fick försenad diagnos och behandling av synnedsättning

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En patient boende på särskilt boende fick vid upprepade tillfällen hjälp av närstående att påtala försämrad syn på ena ögat. Trots signaler till såväl kommunens personal som till ansvarig hälsocentral så undersöktes inte patienten adekvat och synskadan och orsaken till denna upptäcktes inte förrän anhöriga hjälpte patienten till optiker som då ordnade remiss till ögonklinik. En fördröjning om flera månader kan ha bidragit till synskadans omfattning.


– Jag beklagar att det blev en försenad diagnos av ögonsjukdomen och behandlingen av densamma. Det är oklart om prognosen har försämrats, men det kan inte uteslutas. Vi har gått igenom fallet i en intern utredning och anmäler nu för att få IVO:s oberoende bedömning av händelsen, säger chefläkare Peo Hermansson.