Olycksfallsrapporter

Om olycksfallsrapporterna.

Senaste dygnet

Det finns ingen rapport från senaste dygnet

Senaste månaden

Rapportnummer: 2781

Skapad: 2024-05-23 23:16:51

Uppdaterad: 2024-05-23 23:19:09

Rapport från: Okänt, Okänt

Typ av olycka: Trafikolycka, larmtid: 2024-05-23 17:00-17:30

Händelseområde: Hälsingland

 

Patient nr: 3876, Kritisk skada,

Kön: Man

Ålder: 61-80

Hemområde:

Övrig information:

 

Rapportnummer: 2780

Skapad: 2024-05-23 23:04:33

Uppdaterad: Okänt

Rapport från: Okänt, Okänt

Typ av olycka: Trafikolycka, larmtid: 2024-05-23 17:00-17:30

Händelseområde: Hälsingland

 

Patient nr: 3875, Kritisk skada,

Kön: Kvinna

Ålder: 21-40

Hemområde:

Övrig information:

 

Rapportnummer: 2779

Skapad: 2024-05-14 09:07:34

Uppdaterad: 2024-05-14 09:08:10

Rapport från: Okänt, Okänt

Typ av olycka: Trafikolycka, larmtid: 2024-05-14 7:00-7:30

Händelseområde: Gästrikland

 

Patient nr: 3874, Lindrig skada,

Kön: Kvinna

Ålder: 21-40

Hemområde: Gästrikland

Övrig information: