Delårsrapport januari-augusti 2022: ”Vi påverkas av ekonomin i omvärlden”

Region Gävleborg ser ut att gå mot ett underskott på fem miljoner kronor i år. Det visar den senaste delårsrapporten, som nu har fastställts av regionstyrelsen.

Två stora händelser har påverkat vardagen de senaste åren: pandemin med covid-19 och kriget i Ukraina.

– Ukrainas sak blev också Sveriges och Region Gävleborgs. Hälsoundersökningar, vård, sjukvårdsmaterial, ambulansbil, bussresor – de är alla praktiska uttryck för en del av vår solidaritet med en europeisk granne vars frihet hotas och demokrati förtrampas, säger Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande.

I mars lämnade Region Gävleborg det stabsläge som hälso- och sjukvården gick in i på grund av pandemin i januari. Anpassningen tillbaka till en verksamhet utan restriktioner har påverkat på olika sätt. Regionen har tagit del av de nationella insatserna för att kapa vårdköerna och det arbetet har varit bland det mest framgångsrika i landet.

Den ekonomiska utvecklingen innebär däremot en stor utmaning för landets regioner och kommuner. Inflationen gör att kostnaderna väntas öka mer än intäkterna under nästa år.

– Vi påverkas av ekonomin i omvärlden, konstaterar ekonomidirektör Annica Johansson. Även om exempelvis intäkterna från skatter väntas öka, så riskerar det att ätas upp av prisökningarna. Det gäller att ha koll på hur kostnaderna utvecklas. Vi följer hela tiden upp vår ekonomi för att kunna vidta åtgärder och satsa på det vi behöver framåt.

Prognos pekar på ett negativt resultat

Verksamhetens resultat för perioden januari-augusti är 415 miljoner kronor, vilket avviker positivt mot budget. Visserligen är intäkterna lägre än väntat, bland annat när det gäller riktade statsbidrag, men samtidigt är även kostnaderna lägre än beräknat.

Resultat för perioden uppgår till -52 miljoner kronor och avviker negativt mot budget. Det beror till stor del på en börsnedgång, som i sin tur har påverkat värdet på regionens pensionsfond. Placeringarna har tappat en del i värde, men från en mycket hög nivå.

Prognosen för hela år 2022 väntas ändå stanna på ett negativt resultat på 5 miljoner kronor. Högre intäkter än planerat, men även högre kostnader, bland annat för drivmedel och inhyrd personal, påverkar prognosen för hela året.

Läs hela texten om delårsrapporten här

Hela delårsrapporten januari-augusti 2022 (pdf)

Alla delårsrapporter finns på sidan Ekonomi

Kontakt

Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande, 076-771 65 28, eva.e.lindberg@regiongavleborg.se

Annica Johansson, ekonomidirektör, 026-15 74 20, annica.h.johansson@regiongavleborg.se