Stora störningar inom Gävle stadstrafik

Flertalet av bussarna inom Gävle stadstrafik startar inte, vilket medför inställda turer. Det är i nuläget inte fastställt vad som orsakar problemet. Felsökning pågår.

Felet upptäcktes tidigt i morse då bussarna inte gick att starta. Endast 12 av 46 bussar som ska trafikera Gävle är i drift. De bussar som startar sätts i trafik, problemet drabbar alla linjer och det är inte klart vilka linjer de startande bussarna kommer att trafikera.

För uppdaterad information se Xtrafik.se eller X-trafiks app.

Kontakt

Andreas Eriksson, avdelningschef X-trafik
andreas.eriksson@regiongavleborg.se, 0270-741 35