Vårdgivare säger upp avtal om hälsocentral i Ljusne

Företaget som driver hälsocentralen i Ljusne har nu begärt att få lämna sitt avtal. Befolkningen som berörs av förändringen kommer att få information via brev från hälsovalskontoret.

Premicare har skickat in en ansökan om att säga upp sitt nuvarande avtal för Premicare Ljusne hälsocentral. 

– Nu börjar en process där hälsovalskontoret kallar till möte med företrädare för hälsocentralerna i Söderhamns kommun. Där beslutar vi i samverkan om vilka förändringar som behöver göras i hälsocentralernas närområden, säger Kristina Ericson, avdelningschef hälsovalskontoret Region Gävleborg.

I nuläget finns inte svar på när förändringen sker, eftersom det är flera delar i avvecklingen som behöver hanteras.

Du som blir berörd kommer att få information vid två tillfällen av hälsovalskontoret. Först om förändringen och hur det påverkar dig och sedan vilken hälsocentral du kommer att tillhöra om du inte har gjort ett eget val av annan hälsocentral.

Kontakt

Kristina Ericson, avdelningschef hälsovalskontoret Region Gävleborg, 026-15 50 21, kristina.ericson@regiongavleborg.se