Region Gävleborgs vision

Region Gävleborgs vision pekar ut riktningen framåt, vart vi riktar vår gemensamma kraft – Gävleborgskraften.

Tillsammans skapar vi plats för din framtid

Vi har skapat en attraktiv, välfungerande och välmående plats där flera vill verka, arbeta och  leva. Tillsammans med dig och andra aktörer ger vi utrymme för människor och möjligheter att växa.

Vi är en arbetsgivare i framkant. Hos oss får du som medarbetare tillgång till din inneboende  kraft. Här kan du bidra till det som är viktigt på riktigt. Med vårt fokus på mångfald och inkludering finns plats för olika perspektiv. Vi samarbetar och delar kunskap för att ständigt bli smartare tillsammans.

Vi finns här för våra invånare, ser varje individ och ger trygghet. Med en välfungerande infrastruktur, den digifysiska utvecklingen och vår omtanke tas dina behov om hand. Det gör Gävleborg till en jämlik, trygg, klimatsmart och tillgänglig plats.

Vi visar vägen. Genom att vi initierar samarbeten över gränser ser vi till att idéer omvandlas till verkliga produkter och tjänster. Det är så vi gör plats för ett blomstrande samhälle och rum för dina idéer och ditt engagemang.

Genom allt vi gör och möjliggör ser vi till det långsiktiga perspektivet och vad som är bäst för dig som individ, vår verksamhet, vårt län, och vårt samhälle både idag och imorgon.

Det är så vi tillsammans skapar plats för din framtid.